2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Узагальнені періодичні розв'язки квазілінійних рівнянь

Хома H. Г., Хома Л. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається крайова періодична задача для квазілійного рівняння u ff u xx =F[u,u f u x ],u(0,t) =u (π,t),u (x, t + π/q) =u(x, t), 0 ≤xπ,t ∈ ℝ,q ∈ ℕ. Знаходяться умови, при яких справедлива теорема єдиності гладкого розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 3, pp 453-459.

Зразок цитування: Хома H. Г., Хома Л. Г. Узагальнені періодичні розв'язки квазілінійних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 3. - С. 406-411.

Повний текст