2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Обобщенный оператор Грина краевой задачи с вырожденным импульсным воздействием

Бойчук А. А., Чуйко Е. В., Чуйко С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані необхідні і достатні умови розв'язності лінійних неоднорідних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією у випадку, коли кількість крайових умов не співпадає з порядком диференціальної системи (нетерові задачі). Побудовано узагальнений оператор Гріна крайових задач, для яких не всі розв'язки можуть бути продовжені з лівого до правого кіпця проміжку, на якому вони будуються.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 652-660.

Зразок цитування: Бойчук А. А., Чуйко Е. В., Чуйко С. М. Обобщенный оператор Грина краевой задачи с вырожденным импульсным воздействием // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 588-594.

Повний текст