2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Редукція диференціальних рівнянь і умовна симетрія

Жданов Р. З., Цифра І. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено умови, при яких диференціальні рівняння з частинними похідними редукуються до рівняння з меншим числом незалежних змінних. Показано, що ці умови є необхідними і достатніми для рівнянь з однією залежною змінною.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 661-670.

Зразок цитування: Жданов Р. З., Цифра І. М. Редукція диференціальних рівнянь і умовна симетрія // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 595-602.

Повний текст