2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений

Махно С. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено закон повторного логарифму для розв'язків стохастичних рівнянь зі збуреними періодичними коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 725-732.

Зразок цитування: Махно С. Я. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 650-655.

Повний текст