2019
Том 71
№ 9

Всі номери

О критериях сходимости для квазиконформных отображений и их обобщений

Рязанов В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У термінах перетворення Фур'є комплексних характеристик знайдені необхідні та достатні умови збіжності нормованих гомеоморфізмів класу Соболева при експоненціальній обмеженості за мірою верхньої межі дилатацій. На цій основі побудовані різні метрики, які породжують локально рівномірну збіжність відображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 742-752.

Зразок цитування: Рязанов В. И. О критериях сходимости для квазиконформных отображений и их обобщений // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 665-674.

Повний текст