2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Новые условия усреднения нелинейных задач Дирихле в перфорированных областях

Скрыпник И. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається усереднення задач Діріхле для нелінійних еліптичних рівнянь другого порядку в областях з дрібнозернистою межею. Розглядається клас рівнянь, які допускають виродження відносно градієнтів розв'язків. Доведена поточкова оцінка розв'язків модельної нелінійної задачі. Побудована усереднена гранична задача при нових структурних умовах відносно перфорованої області. Зокрема, не припускається малість діаметрів порожнин відносно віддалей між ними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 753-774.

Зразок цитування: Скрыпник И. В. Новые условия усреднения нелинейных задач Дирихле в перфорированных областях // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 675-694.

Повний текст