2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Симетрійна редукція і точні розв'язки багатомірного рівняння Монжа - Ампера

Лейбов О. С., Федорчук В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

З використанням підгрупової структури узагальненої групи Пуанкаре $P(l, 4)$ проведенасиметрійна редукція багатомірного рівняння Монжа - Ампера до диференціальних рівнянь з меншою кількістю незалежних змінних. На основі розв'язків редукованих рівнянь побудовані деякі класи точних розв'язків досліджуваного рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 775-783.

Зразок цитування: Лейбов О. С., Федорчук В. М. Симетрійна редукція і точні розв'язки багатомірного рівняння Монжа - Ампера // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 695-701.

Повний текст