2019
Том 71
№ 9

Всі номери

О вариациях для отображений с ограничениями по мере на дилатацию

Потемкин В. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано варіації для класів гомеоморфізмів з узагальненими похідними у випадку, коли на великі значення дилатації накладено обмеження за мірою загального вигляду. Застосовано метод побудови варіацій, вперше використаний В. Я. Гутлянським.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 801-804.

Зразок цитування: Потемкин В. Л. О вариациях для отображений с ограничениями по мере на дилатацию // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 716-718.

Повний текст