2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Об одном нелинейном уравнении, не разрешенном относительно лапласиана Леви

Феллер М. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наводиться спосіб розв'язку нелінійного рівняння $f(U(x),ΔU(x))=F(x)\;$ $(Δ_L$—нескінченномірний лапласіан, $Δ_L U(x)=γ,\; γ≠0)$, яке не розв'язне відносно нескінченномірного лапласіана розв'язку задачі Діріхле для такого рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 5, pp 805-808.

Зразок цитування: Феллер М. Н. Об одном нелинейном уравнении, не разрешенном относительно лапласиана Леви // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 719-721.

Повний текст