2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про групи, близькі до метациклічних

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються групи, за будовою близькі до метациклічиих, які мають важливе значення при дослідженні груп з нормальними підгрупами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 6, pp 880-889.

Зразок цитування: Кузенний М. Ф., Семко М. М. Про групи, близькі до метациклічних // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 782-790.

Повний текст