2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном варианте линеаризованной теории нестационарных краевых задач со свободной границей

Луковский И. А., Тимоха А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються принцип ліне арі за ції та отримані на його основі лінійні крайові задачі нелінійної теорії руху обмеженого об'єму рідини з вільною поверхнею, що знаходиться під впливом нестаціонарних вібраційних навантажень. Сформульовано та досліджено задачу про віброкапілярну форму рівноваги, спектральні проблеми теорії лінійних хвиль, проблеми стійкості (форм рівноваги, включаючи й задачу про біфуркації форм рівноваги.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 6, pp 890-904.

Зразок цитування: Луковский И. А., Тимоха А. Н. Об одном варианте линеаризованной теории нестационарных краевых задач со свободной границей // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 791-804.

Повний текст