2019
Том 71
№ 2

Всі номери

Асимптотика розв'язків системи диференціальних рівнянь з „точками повороту"

Сотніченко М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено алгоритм визначення головного члена асимптотики розв'язку для системи диференціальних рівнянь з повільним часом гіри наявності „точок повороту".

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 6, pp 970-972.

Зразок цитування: Сотніченко М. А. Асимптотика розв'язків системи диференціальних рівнянь з „точками повороту" // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 861-862.

Повний текст