2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотики вищих порядків розв'язку однієї задачі оптимального керування розподіленою системою з швидкоосцилюючими коефіцієнтами

Когут П. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Будується та обґрунтовується асимптотика вищих порядків для оптимального керування параболічною системою з швидкоосцилюючими коефіцієнтами в головній частині, що описує процес високоінтенсивного теплопереносу в неоднорідному періодичному середовищі. Аналіз грунтується на використанні методів б агатом асштабних розкладань та результатів теорії усе- реднення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 7, pp 1063-1073.

Зразок цитування: Когут П. І. Асимптотики вищих порядків розв'язку однієї задачі оптимального керування розподіленою системою з швидкоосцилюючими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 7. - С. 940-948.

Повний текст