2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про відокремлення ізольованих розв'язків нелінійних інтегральних рівнянь

Бабич М. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено теоретичне обгрунтування і практичну реалізацію процесу відокремлення ізольованих в обмеженій області розв'язків деяких класів нелінійних інтегральних рівнянь. Досліджено питання конструювання послідовності апроксимаційііих рівнянь з допомогою методу механічних квадратур, існування розв'язків таких рівнянь, способи їх наближеного знаходження та апостеріорні оцінки похибки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 8, pp 1141-1152.

Зразок цитування: Бабич М. Д. Про відокремлення ізольованих розв'язків нелінійних інтегральних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1011-1020.

Повний текст