2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Локальные оценки решений двумерной стационарной первой краевой задачи магнитной гидродинамики

Бритов Н. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані асимптотичні (для великих значень параметра Хартмана) апріорні оцінки компонент швидкості рідини та функції струму в середині області течії у просторах неперервних функцій для розв'язків двовимірної першої крайової задачі магнітної гідродинаміки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 8, pp 1171-1181.

Зразок цитування: Бритов Н. А. Локальные оценки решений двумерной стационарной первой краевой задачи магнитной гидродинамики // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1037-1046.

Повний текст