2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод усереднення в багатоточкових задачах теорії нелінійних коливань

Петришин Я. Р., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведена розв'язність багатоточкових задач для нелінійних коливних систем за допомогою методу усереднення. Встановлені оцінки відхилення розв'язків вихідних і усереднених задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 8, pp 1241-1250.

Зразок цитування: Петришин Я. Р., Самойленко А. М. Метод усереднення в багатоточкових задачах теорії нелінійних коливань // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1096-1103.

Повний текст