2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одной задаче со свободной границей для нелинейной системы

Базалий Б. В., Краснощек Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Задача фільтрації з вільною межею формулюється як задача з розривною нелінійністю для виродженої еліптичної або параболічної системи. Доведено, що розв'язок задачі Діріхле існує в обох випадках. Досліджуються деякі якісні властивості цих розв'язків, наприклад, існування „мертвих зон".

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 9, pp 1309-1321.

Зразок цитування: Базалий Б. В., Краснощек Н. В. Об одной задаче со свободной границей для нелинейной системы // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 9. - С. 1155–1165.

Повний текст