2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Поперечники множеств функций дискретного аргумента

Великин В. Л., Великина Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдені точні значення колмогоровських та лінійних поперечників будь-якої вимірності множин функцій дискретного аргументу з обмеженою різницею заданого порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 10, pp 1486-1496.

Зразок цитування: Великин В. Л., Великина Ю. В. Поперечники множеств функций дискретного аргумента // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1311-1320.

Повний текст