2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про два твердження „Шотландської книги", які стосуються кільця обмежених поліноміальиих функціоналів на банахових просторах

Загороднюк А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дано доведення 'нескінчешіовимірного варіанту теореми Гільберта про нулі (згідно з "Шотландською книгою"). Вивчено топологічні властивості множини нулів неперервного поліномі альиого функціонала. Знайдено необхідні та достатні умови для того, щоб ця множина розрізала простір.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 10, pp 1507-1516.

Зразок цитування: Загороднюк А. В. Про два твердження „Шотландської книги", які стосуються кільця обмежених поліноміальиих функціоналів на банахових просторах // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1329-1336.

Повний текст