2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Будова сепараторно дедекіндових груп

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови стійкості (рівномірної) і асимптотичної стійкості (рівномірної) великомасштабної дискретної системи на основі матричної функції Ляпунова. При цьому досліджувана система містить структурні збурення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 10, pp 1522-1532.

Зразок цитування: Кузенний М. Ф., Семко М. М. Будова сепараторно дедекіндових груп // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1342-1351.

Повний текст