2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Взвешенное сингулярное разложение и взвешенное псевдообращеиие матриц

Галба Е. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для прямокутної дійсної матриці одержано розклад через зважені сингулярні числа. На основі цього розкладу дано зображення зваженої псевдообериеиої матриці через зважені ортогональні матриці і зважені сингулярні числа.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 10, pp 1618-1622.

Зразок цитування: Галба Е. Ф. Взвешенное сингулярное разложение и взвешенное псевдообращеиие матриц // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1426-1430.

Повний текст