2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про факторизацію многочленних матриць над областю головних ідеалів

Прокіп В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача про розкладання миогочлеииих матриць над областю головних ідеалів у вигляді добутку множників менших степенів з наперед заданими характеристичними многочленами. Одержано необхідні, а при деяких обмеженнях і достатні умови існування шуканої факторизації.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 10, pp 1628-1632.

Зразок цитування: Прокіп В. М. Про факторизацію многочленних матриць над областю головних ідеалів // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1435-1439.

Повний текст