2019
Том 71
№ 8

Всі номери

О граничных задачах для дифференциального.уравнения с комплексными коэффициентами второго порядка в плоской области

Бурский В. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються крайові задачі для однорідного диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку з довільними постійними коефіцієнтами та одиорідиим символом в обмеженій області з гладкою межею. Одержані необхідні й достатні умови розв'язності задачі Коші, які зображаються у вигляді деякої проблеми моментів на межі області та застосовуються до вивчення граничних задач. Ця проблема моментів вивчається у випадку кола.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 11, pp 1647-1658.

Зразок цитування: Бурский В. П. О граничных задачах для дифференциального.уравнения с комплексными коэффициентами второго порядка в плоской области // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1457-1467.

Повний текст