2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінка похибки наближеного розв'язку операторного рівняння методом моментів

Горбачук М. Л., Якимів Р. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для операторного рівняння $Au = f$ де $A$ — щільно заданий замкнений оператор у гільбертовому просторі $H\; f \in H$, встановлюються оцінки відхилення наближеного методом моментів розв'язку від його точного розв'язку. Наведені теореми носять прямий і обернений характер. Результати пов'язані з прямими методами математичної фізики, розвиткові яких всіляко сприяв Ю. Д. Соколов, відомий український математик і механік,- великий гуманіст і праведник. Світлій його пам'яті й присвячується ця статгя.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 11, pp 1669-1676.

Зразок цитування: Горбачук М. Л., Якимів Р. Я. Оцінка похибки наближеного розв'язку операторного рівняння методом моментів // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1477-1483.

Повний текст