2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Методи розв'язання рівнянь з обмеженнями і проекційно-ітеративний метод Ю. Д. Соколова

Лучка А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови сумісності рівнянь з додатковими обмеженнями в гільбертовому просторі, запропоновано та обгрунтовано ітераційні методи побудови наближених розв'язків, а також встановлено їх зв'язок з проекційно-ітеративним методом Ю. Д. Соколова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 11, pp 1696-1707.

Зразок цитування: Лучка А. Ю. Методи розв'язання рівнянь з обмеженнями і проекційно-ітеративний метод Ю. Д. Соколова // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1501-1509.

Повний текст