2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Крайові задачі для систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь з виродженим ядром

Бойчук О. А., Кривошея С. А., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою апарату теорії узагальиено-обернених матриць одержано критерій розв'язності та досліджено структуру множини розв'язків загальної лінійної нетерової задачі для систем інтегро-дифереиціальних рівнянь типу Фредгольма з виродженим ядром.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 11, pp 1785-1789.

Зразок цитування: Бойчук О. А., Кривошея С. А., Самойленко А. М. Крайові задачі для систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь з виродженим ядром // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1576-1579.

Повний текст