2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сложность аппроксимациоиных задач

Корнейчук Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються аспекти оптимального кодування і відновлення, пов'язані з поставленою А. М. Колмогоровым у 1962 р. задачею про складність j-задання функцій. Наведені деякі оцінки для докладності задачі відновлення функцій у рівномірній та хаусдорфовій метриках.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 12, pp 1904-1915.

Зразок цитування: Корнейчук Н. П. Сложность аппроксимациоиных задач // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1683-1694.

Повний текст