2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Потенциальные поля с осевой симметрией и алгебры моногенных функций векторного аргумента. II

Мельниченко И. П., Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано нові зображення потенціалу та функції течії для просторових потенціальних соленоїдальних полів з осьовою симетрією. Вивчено основні алгебраїчио-аналітичиі властивості моногенних функцій векторного аргументу зі значеннями в нескінченновимірній банаховій алгебрі парних рядів Фур'є та встановлено зв'язок цих функцій з осесиметричним потенціалом і функцією течії Стокса. Запропонований підхід до опису вказаних полів є аналогом апарату аналітичних функцій у комплексній площині при опису плоских потенціальних полів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 12, pp 1916-1926.

Зразок цитування: Мельниченко И. П., Плакса С. А. Потенциальные поля с осевой симметрией и алгебры моногенных функций векторного аргумента. II // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1695-1703.

Повний текст