2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотична поведінка розв'язків імпульсних систем з малим параме тром ти маркерськими перемиканнями. II. Слабка збіжність розв'язків

Свердан М. Л., Царков Є. Ф., Ясинський В. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються імпульсні системи з марковськими перемиканнями, а саме: їх рівномірна обмеженість, аналіз стійкості систем за граничним рівнянням.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 12, pp 1931-1946.

Зразок цитування: Свердан М. Л., Царков Є. Ф., Ясинський В. К. Асимптотична поведінка розв'язків імпульсних систем з малим параме тром ти маркерськими перемиканнями. II. Слабка збіжність розв'язків // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1708-1720.

Повний текст