2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Явление параметрической буферности в системах параболических и гиперболических уравнений с малой диффузией

Колесов А. Ю., Мищенко Е. Ф., Розов Н. Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується проблема параметричного збурення коливань у системах параболічних і гіперболічних рівнянь з малим коефіцієнтом дифузії. Встановлено феномен параметричної буферності, тобто існування при відповідному виборі параметрів рівнянь довільного фіксованого числа стійких періодичних розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 1, pp 24-39.

Зразок цитування: Колесов А. Ю., Мищенко Е. Ф., Розов Н. Х. Явление параметрической буферности в системах параболических и гиперболических уравнений с малой диффузией // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 22–35.

Повний текст