2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стійкість стохастичних систем у схемі дифузійної апроксимації

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано достатні умови стійкості динамічної системи зі швидкими марковськими перемиканнями при умові експоненціальної стійкості усередненого дифузійного процесу з використанням розв'язку проблеми сингулярного збурення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 1, pp 40-54.

Зразок цитування: Королюк В. С. Стійкість стохастичних систем у схемі дифузійної апроксимації // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 36–47.

Повний текст