2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Нелинейные краевые задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Бойчук А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються нелінійні (з петеровим оператором в лінійній частині) крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь в околі породжуючих розв'язків. На основі методу Ляпунова-Шмідта отримані умови існування розв'язків розглядуваних крайових задач та ітераційні алгоритми їх побудови.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 2, pp 186-195.

Зразок цитування: Бойчук А. А. Нелинейные краевые задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 162–171.

Повний текст