2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастична динаміка і ієрархія Больцмана. I

Петрина Д. Я., Петрина К. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудована стохастична динаміка, яка відповідає ієрархії Больцмана. О тримані рівняння Ліувілля-Іто, а з них виведена ієрархія Больцмана, яка розглядається як абстрактне еволюційне рівняння. Побудована півгрупа еволюційних операторів і доведено існування розв'язків ієрархії Больцмана в просторі послідовностей інтегровних та обмежених функцій. На цій основі доведено існування глобальних розв'язків рівняння Больцмана та існування границі Больцмана — Греда на довільному інтервалі часу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 2, pp 224-240.

Зразок цитування: Петрина Д. Я., Петрина К. Д. Стохастична динаміка і ієрархія Больцмана. I // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 195–210.

Повний текст