2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Метод усереднення в багаточастотних системах з запізненням

Бігун Я. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Обгрунтовано метод усереднення для систем із запізненням, які в процесі еволюції проходять через резонанси. Одержано оцінку похибки методу, яка явно залежить від малого параметру.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 2, pp 342-348.

Зразок цитування: Бігун Я. Й. Метод усереднення в багаточастотних системах з запізненням // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 299–303.

Повний текст