2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Центральные многообразия квазилинейных параболических уравнений

Бєлан Є. П., Ликова О. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено центральні многовиди киазілінійиих параболічних рівнянь довільного порядку в необмеженій області. Наведено алгоритм побудови наближеног о центрального мної овиду у вигляді асимптотично збіжного степеневого ряду. Вказано застосування отриманих результатів до теорії стійкості.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 3, pp 361-376.

Зразок цитування: Бєлан Є. П., Ликова О. Б. Центральные многообразия квазилинейных параболических уравнений // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 315–328.

Повний текст