2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастична динаміка і ієрархія Больцмана II

Петрина Д. Я., Петрина К. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудована стохастична динаміка, яка відповідає ієрархії Больцмана. Отримані рівняння Ліувілля-Іто, а з них виведена ієрархія Больцмана, яка розглядається як абстрактне еволюційне рівняння. Побудована півгрупа еволюційних операторів і доведено існування розв'язків ієрархії Больцмана в просторі послідовностей інгегровних та обмежених функцій. На цій основі доведено існування глобальних розв'язків рівняння Больцмана та існування границі Больцмана-Греда на довільному інтервалі часу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 3, pp 425-441.

Зразок цитування: Петрина Д. Я., Петрина К. Д. Стохастична динаміка і ієрархія Больцмана II // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 372–387.

Повний текст