2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лінійні та нелінійні зображення груп Галілея в двовимірному просторі-часі

Лагно В. I., Фущич В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються зображення груп Галілея як груп перетворень Лі у просторі двох незалежних Та однієї залежної змінних. Проведена класифікація зображень груп $AG_1(1,1), AG_2(1,1), AG_3(1,1), A ~ G_1 (1,1), A ~ G_2 (1,1),$ та $AG_3(1,1)$ у класі векторних полів Лі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 3, pp 470-480.

Зразок цитування: Лагно В. I., Фущич В. І. Лінійні та нелінійні зображення груп Галілея в двовимірному просторі-часі // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 414-423.

Повний текст