2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дослідження лінійної еволюційної сис теми в банаховому просторі з випадковими моментами збурення

Свіщук М. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для лінійної еволюційної системи, заданої в банаховому просторі, з імпульсним збуренням у випадкові моменти часу встановлюються умови існування єдиного розв'язку задачі Коші та досліджується стійкість нульового розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 3, pp 493-497.

Зразок цитування: Свіщук М. Я. Дослідження лінійної еволюційної сис теми в банаховому просторі з випадковими моментами збурення // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 433–436.

Повний текст