2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О предельном полиноме для решения эллиптического уравнения четвертого порядка с постоянными коэффициентами

Фоиад Собхи Обаид

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що розв'язок задачі Діріхле для еліптичного рівняння четвертого порядку з постійними коефіцієнтами з періодичними за всіма змінними, крім однієї, експоненціально спадаючими правими частинами збігається на нескінченності до деякого полінома першого степеня за неперіодичною змінною. Знайдені коефіцієнти цього полінома.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 3, pp 498-506.

Зразок цитування: Фоиад Собхи Обаид О предельном полиноме для решения эллиптического уравнения четвертого порядка с постоянными коэффициентами // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 437–444.

Повний текст