2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевые задачи со случайными начальными усло- виями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ} (Ω)$. I

Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються умови та швидкість збіжності випадкових функціональних рядів із просторів $\text{sub}_{φ} (Ω)$ у різноманітних нормах. Одержані результати застосовуються до дослідження крайової задачі для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 4, pp 572-585.

Зразок цитування: Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В. Краевые задачи со случайными начальными усло- виями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ} (Ω)$. I // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 504–515.

Повний текст