2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастична динаміка і ієрархія Больцмана. III

Петрина Д. Я., Петрина К. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудована стохастична динаміка, яка відповідає ієрархії Больцмана. Отримані рівняння Ліу-вілля-Іто, а з них виведена ієрархія Больцмана, яка розглядається як абстрактне еволюційне рівняння. Побудована півгрупа еволюційних опера горів і доведено існування розв'язків ієрархії Больцмана в просторі послідовностей іпгегровних та обмежених функцій. На цій основі доведено існування глобальних розв'язків рівняння Больцмана та існування границі Больцмана — Греда на довільному інтервалі часу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 4, pp 626-645.

Зразок цитування: Петрина Д. Я., Петрина К. Д. Стохастична динаміка і ієрархія Больцмана. III // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 552–569.

Повний текст