2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Построение аналитического решения для одного класса уравнений типа Ланжевена с ортогональными случайными воздействиями

Дубко В. А., Чалых Е. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено аналітичне зображення розв'язку рівнянь Іто - Лаижевена в $R^3$ з ортогональними випадковими впливами по відношенню до вектора розв'язку. Побудовано стохастичний процес, до якого слабко збігається інтеграл від розв'язку, коли малий додатний параметр при похідній рівняння прямує до нуля.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 4, pp 666-668.

Зразок цитування: Дубко В. А., Чалых Е. В. Построение аналитического решения для одного класса уравнений типа Ланжевена с ортогональными случайными воздействиями // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 588–589.

Повний текст