2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Интегральные уравнения линейной теории упругости в полубесконечпых областях

Гомилко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено лінійні інтегральні рівняння на півосі, які виникають при побудові розв'язків граничних задач теорії пружності у таких областях, як півпескіиченні смуга або циліндр. Використовуючи пере творення Мелліна та теорію збурень лінійних операторів, встановлено загальні твердження про розв'язність та асимптотичні властивості розв'язків таких рівнянь. Наведено приклади щодо застосування одержаних загальних тверджень до конкретних інтегральних рівнянь теорії пружності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 5, pp 697-708.

Зразок цитування: Гомилко А. М. Интегральные уравнения линейной теории упругости в полубесконечпых областях // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 613–622.

Повний текст