2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О решениях квазилинейной дифференциальной системы второго порядка, представимых рядами Фурье, содержащими медленно меняющиеся параметры

Костин А. В., Щеголев С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для квазілінійної диференціальної системи другого порядку, коефіцієнти якої мають вигляд рядів Фур'є з повільно змінними коефіцієнтами і частотою, при певних умовах доведено існування частинного розв'язку аналог ічної структури у випадку суто уявних коренів характеристичного рівняння матриці коефіцієнтів лінійної частий.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 5, pp 741-753.

Зразок цитування: Костин А. В., Щеголев С. А. О решениях квазилинейной дифференциальной системы второго порядка, представимых рядами Фурье, содержащими медленно меняющиеся параметры // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 654–664.

Повний текст