2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Информационная сложность проекционных алгоритмов решения уравнений Фредгольма I рода. I

Солодкий С. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано нову схему дискретизації інтегральних рівнянь Фредгольма І роду з лінійними компактними операторами $A$ та вільними членами з множини Range $(A(A*A)^V), v > 1/2$. Запропонований підхід дозволяє одержати на класах таких рівнянь оптимальний порядок похибки, використовуючи при цьому значно меншу кількість дискретної інформації, ніж при стандартних схемах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 5, pp 795-808.

Зразок цитування: Солодкий С. Г. Информационная сложность проекционных алгоритмов решения уравнений Фредгольма I рода. I // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 699–711.

Повний текст