2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема типа Фрагмена - Линделефа для решений эволюционного уравнения второго порядка по временной переменной

Антыпко И. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається залежність поведінки розв'язку $u(x, t)$ загального лінійного еволюційного рівняння другого порядку за часовою змінною, заданого на шарі $Π(T) = {(x,t): x \in R^n, t \in [0, T]}$, від поведінки на нескінченності функцій $$u_1(x, t) = \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t}, \quad u_2(x, t) = \frac{\partial u(x, T)}{\partial t}.$$

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 5, pp 822-830.

Зразок цитування: Антыпко И. И. Теорема типа Фрагмена - Линделефа для решений эволюционного уравнения второго порядка по временной переменной // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 724–731.

Повний текст