2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Ковариантные производные полей Якоби на многообразии неположительной кривизны

Бондаренко В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На рімановому многовиді від'ємної кривизни одержано оцінки коваріантних похідних полів Якобі вздовж геодезичної.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 6, pp 857-869.

Зразок цитування: Бондаренко В. Г. Ковариантные производные полей Якоби на многообразии неположительной кривизны // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 755–764.

Повний текст