2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про зображення аналітичних функцій узагальненими рядами експонент в необмежених опуклих областях

Крутиголова Є. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови для зображення рядами вигляду $\sum\nolimits_{n = 1}^\infty {P_n \left( z \right)} e^{\lambda _n z}$ функцій f(z), аналітичних в необмежених опуклих обласіях $D$ і неперервних в $\bar D$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 6, pp 922-928.

Зразок цитування: Крутиголова Є. К. Про зображення аналітичних функцій узагальненими рядами експонент в необмежених опуклих областях // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 812–817.

Повний текст