2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з пуассонівськими перемиканнями

Готинчан Г. І., Ясинський В. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано умови асимптотичної стійкості в цілому розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з пуассонівськими перемиканнями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 6, pp 960-978.

Зразок цитування: Готинчан Г. І., Ясинський В. К. Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з пуассонівськими перемиканнями // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 845–861.

Повний текст