2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Врівноважена тотожність, яка описує $n$-арні ізотопи груп у класі всіх $n$-арних квазігруп

Кирнасовський О. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено врівноважену тотожність, яка виконується в примітивній $n$-арній квазігрупі тоді й тільки тоді, коли багатомісна квазігрупа, якій відповідає ця примітивна $n$-арна квазігрупа, є багатомісним груповим ізотопом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 6, pp 979-981.

Зразок цитування: Кирнасовський О. Ю. Врівноважена тотожність, яка описує $n$-арні ізотопи груп у класі всіх $n$-арних квазігруп // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 862–864.

Повний текст